Oznámení: Výměna oken a oprava fasády

Vážení rodiče, vážení účastníci kroužků,

informujeme Vás, že v letošním roce započala na naší budově výměna oken a oprava fasády. Rádi bychom Vás upozornili, že práce potrvají do konce roku 2023. Každé okno se vyrábí na míru, aby byl zachovaný ráz budovy, tudíž vznikají prodlevy při výrobě a my jsme nuceni se přizpůsobit aktuálním podmínkám s ohledem na bourací a zednické práce.

V říjnu bude prozatím zavřena herna v přízemí, čekáme na dosazení oken. Proto prosím choďte na kroužek max. 10 minut před zahájením. Na vedoucího čekejte pouze v šatně nebo ve vestibulu na určených místech.

V klubovnách, kde budou probíhat Kluby dětí a maminek, máme místo oken zasazené polykarbonáty, čekáme na zasklení oken.

Předem děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Mikulově, 25. září 2023                                                      Mgr. Alena Židelová, ředitelka