DDM Mikulov

Galerie 2017

Divadelní představení

Ve středu 6. prosince se představil dramatický kroužek DDM Mikulov  se svým mikulášským představením ,, Jak to bylo na Mikuláše“.  V dopoledních hodinách proběhlo představení pro školy, odpoledne pro veřejnost, kde na závěr dorazil i Mikuláš se svojí družinou, který rozdal hodným dětem balíčky plné dobrot.

Halloween 2017

Na DDM proběhla v sobotu 4. 11. Halloween party, a to ve velkém stylu.

Navštívilo nás plno hrůzostrašných příšer, kostlivců, mrtvol, duchů a dalších, kteří to rozjeli v rytmu diska a také si zasoutěžili o sladké odměny. Všechny úžasné kostýmy se předvedly na černém molu při ,, Halloweenské módní přehlídce,,.

Nechyběla ani, jak již tradičně, strašidelná stezka odvahy, která měla obrovskýúspěch, bylo zde zapotřebí hlavně odvahy a důvtipu pro vyřešení záhadného kódu k bedně plné odměn. 

MIMIfestival 2017

V sobotu 7. října 2017, v podzimní den, který sice byl zamračený, ale naštěstí bez deště, se v Domě dětí a mládeže v Mikulově konal druhý ročník MIMIfesitvalu s heslem "Vše, co miminka potřebují". Festival se každoročně koná první říjnovou sobotu u příležitosti mezinárodních oslav nošení a kojení dětí ve spolupráci s občanským sdružením MAMILA, které poskytuje všestrannou podporu při kojení.Tento rok se návštěvníci MIMIfestivalu, mezi které nepatřily jenom maminky a těhotné ženy, ale i celé rodiny včetně tatínků a babiček, mohli setkat s laktační poradkyní MUDr. Luciou Kantorovou, dentální hygienistkou Lenkou Zugarovou, poradkyní při nošení dětí Zuzkou Jančálkovou a porodní asistentkou Mílou Vlachovskou. Připravený byl i fotokoutek s fotografkou Sabinou Podveskou a zdarma líčení kosmetičkou Šárkou Mělnickou od Mary Kay. Účastníci si mohli vybrat z přednášek týkajících se porodů, péče o novorozence a kojení, vyzkoušet si šátky a nosítka, nakoupit u místních prodejců (maminek) látkových plen, ručně šitého oblečení a doplňků pro děti, anglických knížek Usborne a kosmetiky Weleda. Organizátoři mysleli i na zázemí pro miminka - byla připravena herna, místnost pro nejmenší děti, občerstvení a celý prostor byl zabezpečen proti úrazům dětí. Akce se zúčastnilo přibližně 35 návštěvníků s 10 miminky a 15 dětmi! MUDr.L. Kantorova

Prázdniny 2017 na DDM

Jak jsme prožili letošní léto na DDM

 

Letní prázdniny 2017 byly u nás na domečku opravdu pestré.

Proběhlo celkem 9 příměstských táborů s různou tématikou. 

Např. v PT rukodělném si děti zdokonalily svou zručnost a PT sportovním si změřily své sportovní dovednosti a fyzické síly.

Jaké kouzlo má příroda sama o sobě zjistily děti na PT domeček v přírodě ve spolupráci s CHKO.

Tvrdý vojenský režim s návštěvou vojenského muzea v Olomouci přinesl PT armádní výcvik II. 

Vše co dívky zajímá, od ručních prací až po tanec a posilování, přinesl PT prázdninový klub pro děvčata.

Veškeré práce na zvířecí farmě si děti prakticky vyzkoušely

na PT zvěřinec, na závěr tábora přinesly i své domácí mazlíčky a představily nám je.

PT piráti z Karibiku pod vedením Peti Speroua byl plný her a pirátského dobrodružství.

Závěr prázdnin patřil PT tanečnímu a sportovnímu, kde jsme si všichni zlepšili kondičku J.

Uprostřed prázdnin se uskutečnil také pobytový tábor v Kaprálově mlýně. Celotáborová hra byla inspirována filmem ,,RRRrrrr,,. Náš příběh se tedy odehrál 35tis. let před Kristem v době kamenné…

Příměstský tábor Zvěřinec

Příměstský tábor Armádní výcvik a Klub pro děvčata

Akční tábor Armádní výcvik a Klub pro děvčata, kluci i holky si užili prázdninové dobrodružství.

Příměstský tábor Domeček v přírodě

Minulý týden se uskutečnil příměstský tábor Domeček v přírodě, na jehož programu spolupracoval DDM Mikulov se zaměstnanci Správy CHKO Pálava. Tábora se zúčastnilo 23 dětí (7 až 12 let), většina z nich byla z Mikulova a okolních vesnic.

Pro děti jsme připravili bohatý program plný terénních exkurzí, pozorování a poznávání živočichů, rostlin a přírodních zákonitostí. Nechyběly ani naučné a dovednostní hry.

V pondělí se děti představily, pomocí seznamovacích her si vzájemně upevnily jména svých nových kamarádů a odpoledne vyrazily na Svatý kopeček, kde se dozvěděly základní informace o Pálavě, jejím geologickém původu, historii a příčinách její unikátnosti. Povídali jsme si také o samotném Svatém kopečku a stavbě na jeho vrcholu – poutní kapli svatého Šebestiána.

Pro další dva dny se děti rozdělily na dvě skupiny. Zatímco děvčata měla v úterý v Getsemanské zahradě ukázku odchytu a kroužkování ptáků od zkušeného kroužkovatele, kluci šli s entomologem chytat a určovat hmyz a další bezobratlé na Svatý kopeček. Druhý den se skupiny na stanovištích vystřídaly.

Od pana kroužkovatele se děti dozvěděly, z jakého důvodu a jakým způsobem se správně odchytávají ptáci, měly možnost vidět, jak s nimi po odchytu zacházet – jak je vyprostit ze sítě, uložit do textilního sáčku, okroužkovat apod., a samy si vyzkoušely okroužkovaného ptáka vypustit zpět na svobodu. Zatímco první den se do sítě chytili pouze 4 ptáci – 2 kosi černí, pěnice černohlavá a sýkora babka, druhý den tomu bylo úplně jinak – v sítích uvízlo celkem 19 jedinců. Vedle několika pěnic černohlavých a sýkor koňader to byli ještě 3 brhlíci lesní, 2 červenky obecné, 2 strakapoudi jižní, 2 strakapoudi velcí a 1 budníček menší.

Entomologická vycházka na Svatý kopeček měla, jakožto „lov se síťkami v ruce“, ohromný úspěch zejména u kluků, ale ani děvčata nezůstala pozadu. Děti se naučily rozlišovat kobylky od sarančí, a několik dobře poznatelných sarančí si vyzkoušely určovat dokonce i do druhu. Oblibu si pro své legrační jméno získala zejména saranče zlatořitná. Většinu dětí zaujala vzácná modrá mandelinka, která se živí listy pouze jediné rostliny, a to teplomilné byliny tolity lékařské. Dále jsme viděli např. několik druhů motýlů okáčů, velkého barevného lišaje (nejspíše šeříkového), mravkolva obecného a nosorožíka kapucínka.

Místo plánované čtvrteční celodenní vycházky po Pálavě jsme kvůli nepříznivému počasí vyrazili alespoň do jeskyně na Turoldu, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o její pohnuté historii a o jejích zimních obyvatelích – netopýrech a vrápencích.

Pátek jsme věnovali krajinnému umění (land art). Ráno se děti dozvěděly od lektorky, co to vlastně krajinné umění je a k čemu slouží, a potom jsme vyrazili do suchého lomu na SV úpatí Svatého kopečku. Cestou jsme sbírali materiál na umělecká díla, která jsme tvořili na dně lomu. Výtvory dětí jsme vyfotografovali, vytiskli a zalaminovali, aby se s nimi děti mohly doma pochlubit rodičům. Originály zůstaly v přírodě a přinášejí potěšení náhodným kolemjdoucím. Poděkování patří také panu Jandíkovi, který nás seznámil se svojí sbírkou fosilií.

V průběhu celého tábora se děti formou odpoledních her seznamovaly s pálavskými unikáty z říše rostlin a jejich životními strategiemi. Např. u kavylu skalního jsme demonstrovali typickou vlastnost všech stepních trav kavylů – jejich obilky jsou kromě šíření větrem uzpůsobené ještě k tomu, aby se zavrtaly do země a nebylo snadné je vytáhnout. Děti soutěžily v týmech, kdo nejrychleji zašroubuje do dřeva sadu vrutů pomocí šroubováku. V souvislosti s violkou nejmenší si děti zahrály na mravence, kteří sbírají a nosí do mravenišť semínka violek, a to kvůli živinami bohatému přívěsku zvanému masíčko. Občas semínka poztrácejí, čímž violky pomáhají rozšiřovat – říkáme tomu myrmekochorie. Děti opět soutěžily v týmech – běhaly po čtyřech, sbíraly balónky s navázanými bonbóny a v „kusadlech“ je nosily do „mravenišť“.

Společně strávených pět dnů bylo velmi příjemných. Troufáme si říci, že se tábor vydařil. Těšíme se, že se příští rok opět setkáme.

Mgr. Helena Prokešová, Správa CHKO Pálava

Pobytový tábor 2017

Pobytový tábor proběhl v Kaprálově mlýně, celotáborová hra RRRrrrr!

Příměstský tábor rukodělný a sportovní 2017

V červenci začaly tábory.

Den dětí 2017

Jako každoročně, tak i letos se dům dětí a mládeže  podílel na organizaci Dne dětí. Děti mohly vidět ukázky složek integrovaného záchranného systému, soutěžily a nakonec nemohla chybět ani pěna. Děkujeme všem co se podíleli na organizaci akce a Bille za cukrovinky pro děti.

ddm 

Do Mikulova putuje pohár z republikové soutěže v tanci

V uplynulém školním roce se taneční skupiny působící při DDM Mikulov zúčastnily dvou tanečních soutěží. Z té druhé jedna ze skupin dovezla pohár za třetí místo v celostátním kole.

Taneční skupina BTW, která trénuje v mikulovském DDM se letos už potřetí zúčastnila soutěže Česko se hýbe ve školách plných zdraví. Po loňském vítězství v krajském kole a následném devátém místě v republice holky trénovaly ještě víc, aby se jim výsledek z republiky povedl změnit.

V rámci tréninku se zúčastnily také taneční soutěže Czech dance tour a svoji choreografii tady vypilovaly, jak jen to šlo. Z Czech dance tour skupina BTW dovezla nakonec šesté místo z mistrovství Moravy.

Prioritou však nadále zůstávalo Česko se hýbe. Holky na krajském kole uspěly a odvezly si třetí místo a kvalifikovaly se tak do republikového finále. Hned o týden později tedy v Brně zaútočily na první místa. Celý jejich letošní rok vyvrcholil největším jejich dosaženým úspěchem – třetím místem v republice v kategorii 14-16 let, nováčci – tanec.

Poprvé na Česko se hýbe letos vyrazily i mladší holky, skupina The Best, které se staly obrovským překvapením. Podařilo se jim na krajském kole zatancovat tak výborně, že i ony skončily třetí a kvalifikovaly se tak na republikové kolo, kde při své soutěžní premiéře obsadily osmé místo.

Oběma skupinám gratulujeme a držíme jim palce na příští rok.

Děkujeme městu Mikulov za finanční podporu.

M. Bilíková

Pohádkový les 2017

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 se Procháskův lesopark proměnil v pohádkový les, do kterého přišlo víc jak 150 dětí, na které čekalo celkem 10 stanovišť u různých pohádkových bytostí z pohádek jako Pyšná princezna, Sněhurka a sedm trpaslíků, čekala také ježibaba u její Perníkové chaloupky, ze které si děti uloupily perníčky. Po splnění všech úkolů a zkušební otázky u pana krále si u princezny se zlatou hvězdou mohly vybrat pěknou věcnou odměnu se sladkostmi. U Woodyho se ti nejodvážnější i vyfotili na památku :) Děkujeme cukrárně E² za upečení perníčků, sponzorům Billa a Gebauer a Griller Kabeltechnik za cukrovinky.

Taneční soutěže 2017

Naše letošní taneční sezóna je za námi. Opět byla z mého pohledu velmi úspěšná. Především a to je pro děti nejdůležitější, plná nových zážitků. Začátkem května si děti v krajském kole vytančily postup na Mistrovství ČR v taneční soutěži Czech dance tour,  kde 8.5.2017 vybojovaly stříbrné medaile a staly se tak vicemistři ČR . V pátek 26.5.2017 z prvního místa postoupily v krajskému kole Česko se hýbe do finále. V celorepublikovém finále tančily především s radostí a to je v konkurenci 19 týmů posunulo na krásné 4.místo. Moc děkuji finanční podpoře DDM Mikulov,Městu Mikulov, Obci Dolní Dunajovice, rodičům, děkuji všem, kdo nám fandí a nejvíc dětem,  jsem pyšná trenérka , jste ÚŽASŇÁCI

Šťastná posádka  Valinka Katka Valeriánová

Soutěž Jak znáte Svatý kopeček

Přírodní rezervace Svatý kopeček byla jak tématem, tak i místem konání letošní znalostní a dovednostní soutěže ochrany přírody v CHKO Pálava.

Správa CHKO Pálava a Dům dětí a mládeže Mikulov navázali na loňskou obdobnou soutěž (kino Mikulov) k 40. Výročí CHKO a letos pozvala k soutěži pětičlenná družstva žáků osmých tříd podpálavských základních škol a mikulovského gymnázia. Nakonec se z nich soutěže ve středu 24. 5. 2017 dopoledne zúčastnilo jen pět (ZŠ Březí, ZŠ Dolní Věstonice, ZŠ Dolní Dunajovice, ZŠ Drnholec, ZŠ Mikulov – Hraničářů). Soutěž startovala z tzv. Dolního palouku (Getsemanská zahrada) a její trasa vedla po Křížové cestě přes vrchol Svatého kopečku, okolo Božího hrobu a lesní cestou pod svahem zpět. Obsahovala celkem osm zastavení, šest znalostních z ochrany přírody a krajiny (Neživá příroda, Botanika, Historie, Entomologie, Ornitologie, Ochrana přírody) a dvě využívající dovednost a obratnost. Navíc bylo u trasy označeno deset stromů a úkolem bylo je poznat. Vše soutěžící zapisovali do soutěžního listu, který nakonec porota vyhodnotila, a znalosti všech byly určitě na dost dobré úrovni, a určila celkové pořadí:

Všechny zúčastněné školy obdržely diplomy a věcné ceny a velké poděkování. Díky také patří mikulovské malířce paní Červené a paní Pluháčkové za přípravu plakátu a diplomů s využitím krásné kresby Svatého kopečku. Ani velké ochlazení a nějaké kapky soutěž nezkazily a žáci snad mají dobrý zážitek.

Tak snad příště opět na soutěži někde v přírodě.

J. Matuška

Mikulovské setkání 2017

Mikulovské setkání proběhlo 20. května 2017 v rámci Slavností města Mikulova. DDM prezentoval svoji činnost vystoupením tanečních a kytarových kroužků. Všem vedoucím patří dík za přípravu akce.

Turnaj v přehazované 2017

Výsledky turnaje v přehazované

Kategorie dívky 6. třídy a prima

1. místo GSS Mikulov

2. místo ZŠ Drnholec

3. místo ZŠ Hraničářů

Kategorie dívky 7. třídy a sekunda

1. místo GSS Mikulov

2. místo ZŠ Drnholec

3. místo ZŠ Dolní Dunajovice

4. místo ZŠ Hraničářů

Sněhurka a sedm trpaslíků

Dramatický kroužek domu dětí a mládeže si připravil divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků. Zaplněný Purkyňův sál přivítal děti ze škol i širokou veřejnost. Krásné kulisy, dobrá režie, šikovní „herci“, to vše se podílelo na úspěchu divadelního představení.

Čarodějnický slet

Dům dětí a mládeže pořádal v pátek 28. dubna Čarodějnický slet. Přes velkou nepřízeň počasí se sešlo několik odvážných čarodějů a čarodějnic, kteří si zatancovali, opekli si špekáčky, zdolali a překonali několik náročných úkolů, aby mohli být přajati do čarodějnického cechu. Odměnou jim byl čarodějnický glejt a sladká odměna. 

Den bez úrazu 2017

Dům dětí a mládeže ve spolupráci s městskou policií pořádal 26. dubna 2017 akci pro děti z 1. tříd základních škol. Jednalo se o preventivně bezpečnostní akci Den bez úrazu. Úraz je důsledkem rizikového chování, proto si děti prakticky vyzkoušely, jak se mají správně chovat v dopravě, doma i ve škole a to tak, aby se nezranily.  

Hledání velikonočních vajíček 2017

Stonožka 2017

V sobotu 8. 4. odpoledne se v Městském kině Mikulov sešli příznivci tance na již 14. ročníku oblíbené nesoutěžní taneční přehlídky "STONOŽKA". Široké veřejnosti se předvedlo na 19 tanečních souborů. Nově se zúčastnili i učitelé ze ZŠ Drnholec s choreografii Černá x bílá.

Velké poděkování patří nejen účinkujícím a vedoucím za chvályhodnou práci, ale také úžasnému publiku.

Atletický den pro školy 2017

DDM Mikulov, kroužek atletiky, uspořádali 22. 3. 2017 v Městské sportovní hale Mikulov Aletické závody pro žáky 1. stupně základních škol. Zúčastnilo se přes 100 dětí ze ZŠ Hraničářů, ZŠ Valtická a kroužku atletiky při DDM. Závodilo se ve 4 disciplínách: překážkový běh, hod molitanovým oštěpem, trojskok a běh na delší trať. Doplňkově také ve tříčlenných štafetách. 

Nejúspěšnější atleti byli: dívky r. 2009 - 2010: Adéla Bálintová - DDM / ZŠ Valtická

                                    dívky r. 2007 - 2008: Lea Čevelíková - DDM / ZŠ Hraničářů

                                    dívky r. 2005 -2006: Vendula Chromíková - ZŠ Hraničářů

                                    chlapci r. 2009 - 2010: Ivo Burian - ZŠ Hraničářů

                                    chlapci r. 2007 - 2008: Jakub Kolomazník - ZŠ Hraničářů

                                    chlapci r. 2005 - 2006: Michal Svojanovský - ZŠ Valtická

 

Nejhodnotnější výkony závodů:

Šimáková Markéta - běh - ZŠ Valtická

Fojtová Adéla - trojskok - ZŠ Hraničářů

Skoumalová Barbora - oštěp - ZS Hraničářů

Štafeta Dívky r. 2005 - 2006 DDM Mikulov - Lenka Famfrlová, Nikola Galová, Karolina Lysková

 

Závody ,,okořenily,, i: předstartovní taneční rozcvička s Evou Vaňkátovou a po závodech - akce 5 kliků na podporu postižených s Richardem Stachou.

 

Kroužek Atletiky děkuje těm, co se zasloužili o hladký průběh závodů - I. Fišera, P. Leikeb, Z. Nováková, Z. Srnec, J. Widholmová, P. Filuzstková, A. Židelová, E. Vaňkátová, pedagogové ze ZŠ Hraničářů, ZŠ Valtická a pomocníci z řad žáků ZŠ Hraničářů.

Poděkování patří také firmě Gebauer a Griller Kabeltechnik za sponzorský dar.

 

Kompletní medailové výsledky lze najít na www.ddmmikulov.cz a v internetové verzi Zpravodaje Mikulov.

Kouzelný karneval

Mikulovský zámecký sál se 18. 2. 2017 proměnil v kouzelné sídlo plné krásných masek.  Navštívili nás princové a princezny, různá zvířátka, doktorky, Elsy a Anny s Olafem, čarodějové a indiáni, kovbojové, vojáci, piráti, šašci, hasiči a policajti, břišní tanečnice a další úžasné pohádkové a filmové postavy.

Kouzelným karnevalem provázel, jak již tradičně Jiří Hadaš s klauny Jájou a Pájou, kteří roztančili nejen všechny děti, ale i rodiče. Veliký úspěch měl ,,VEČERNÍČKŮV TANEČEK,, , na který si musel každý vlastnoručně vyrobit večerníčkovu čepici. Nechyběly ani soutěže, sladké odměny

a bohatá tombola.  

Na všechno dohlížel náš kamarád Maxipes Fík. 

Děkujeme sponzorům Mikro Trading a. s., Městu Mikulov, firmě Gebauer a Griller Kabeltechnik s.r.o.

a firmě Emerson climate technologies s.r.o.

 

Valentýnská diskotéka 2017

Lednová diskotéka

V sobotu 21. 1. 2017 proběhla v prostorách DDM Mikulov "Lednová dikotéka", na které si děti zatančily v rytmu moderní hudby.