DDM Mikulov

Galerie 2018

Pinpongová show ZŠ a MŠ Březí

Stolní tenis Březí 12. prosince 2018 se odehrála pingpongová show pro žáky 1.- 5. tříd ZŠ Březí. Se sehraným týmem superhrdinů v čele s olympijskou reprezentantkou Ivetou Vacenovskou, která po celou dobu s dětmi soutěžila a ukázala své umění i v exhibici s žáky, co navštěvují pingpongový kroužek vedený panem Rudolfem Dobiášem, který také přihlásil školu do soutěže. Pro děti byl připraven bohatý program, sportovní soutěže i pěkné odměny. 27. a 28. prosince 2018 se uskutečnil Vánoční turnaj ve stolním tenise. Celkem se zúčastnilo 32 dětí, poděkování patří organizátorům turnaje R. Dobiášovi a P. Gajanovi. Výsledky turnaje: Mladší žáci: Staško - Mikulov; Rašovský Damián - Březí; Trněná Laura - Jevišovka; Starší žáci: Rašovský Daniel - Březí; Novotný - Mikulov; Osička Viktor - Březí; Chromík Martin - Březí. Děkujeme všem zúčastněným za účast a sportovní výkony.

Krajské kolo Nerf ligy

V sobotu 15. prosince se dva týmy z DDM Mikulov zúčastnily krajského kola Nerf ligy, které pořádalo SVČ Ivančice. Mladší i starší žáci vybojovali první místa a tím si tyto týmy zajistily postup do celostátního finále, které proběhne v lednu 2019. Kluci, jste dobří, blahopřejeme...

Divadelní představení Princezna ze mlejna

Mikulášský balíček nadělilo DDM v podobě divadelního představení dětí z dramatického kroužku s hudebním doprovodem dětí z kroužku kytary. Dopoledne se přišly podívat děti ze škol a školek, odpoledne se vystupovalo pro veřejnost. Nechyběl ani Mikuláš se svou družinou.

Nerf liga

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 se uskutečnila NERF LIGA, která rozhodla o dvou vítězných družstvech, které budou reprezentovat na krajském kole NERF LIGY v Ivančicích. Děkujeme všem za perfektní výkony a spolupráci.

Lego slaví 60 let

Pohodová oslava 60. narozenin kostičky lega uvítala přes 30 návštěvníku. Nejen děti, ale i rodiče ukázali svoji lego fantazii. Nechyběl ani ,,lego dort,, s 60 svíčkami, na kterém si všichni pochutnali.

Putování za světýlky

Poprvé konaná akce ,,Putování za světýlky,, měla velký úspěch. Na dobrodružnou večerní cestu s lampióny se vydalo skoro 150 dětí v doprovodu rodičů. Nechyběla jak zábava při hledání rozsvícených luceren, tak i napětí při plnění úkolů. Každé dítě si v cíli zatočilo kolem štěstí a rozhodlo tak o své odměně. Poděkování patří všem, kteří se do akce zapojili a to Regionálnímu muzeu Mikulov, Galerii Konvent, Galerii Efram, Městské knihovně, Správě CHKO a také Klubu instruktorů.

Haloween 2018

V sobotu 27. 10. se proměnil dům dětí a mládeže ve strašidelný dům hrůzy. Strašidelný sál se v mžiku zaplnil různými bytostmi ze záhrobí, které se došly tanečně vyřádit a zároveň se i bát. Nechyběla totiž ani halloweenská stezka odvahy. Děkujeme všem za skvělou náladu, kterou s sebou přinesli a těšíme se zase za rok, HALLOWEENU ZDAR!

Tábory 2018

Ohlédnutí za letními tábory... V průběhu letních prázdnin se v Mikulově a okolí uskutečnilo celkem 12 příměstských táborů a 1 pobytový tábor. Jako každoročně se osvědčil tábor rukodělný, sportovní, armádní, taneční, nově i kemp stolního tenisu. Také celotáborové hry měly úspěch, ať už to byli indiáni, pevnost Boyard, Expedice Morava nebo Domeček v přírodě. Více jak 340 dětí si s námi užilo prázdniny na maximum. Děti navázaly nová přátelství, pobavily se, zasoutěžily si a mnoho dalšího. Veliké poděkování patří vedoucím a instruktorům za skvěle odvedenou práci. Prázdniny utekly jako voda, tak příští rok ahóóój táborníci.

Taneční skupina Šťastná posádka

Letošní sezóna pro nás -taneční skupinu "Šťastná posádka"  byla opět  plná zážitků. Děti zažily spoustu adrenalinových chvil. Ve své kategorii school exhibition na taneční soutěži Czech dance tour si vybojovaly krásné druhé místo a staly se vícemistry Moravy. Následně jsme se zúčastnili  celorepublikové soutěže Česko se hýbe. Tady děti opět zabodovaly a 3.místem si zajistily postup do finále. V Praze nás čekala konkurence v podobě 26 týmů. Musím říct, že jsem opravdu pyšná na svou posádku. Téměř všechny taneční skupiny které s námi soupeřily, byly již na profesionální úrovni. O to větší radost a nadšení bylo, že jsme získali úžasné 8. místo. Děkuji všem, dětem, rodičům, všem kdo nám fandí a také děkujeme za finanční podporu Města Mikulova. Mám skvělou partu a to je základ úspěchu :).

Vedoucí taneční skupiny Kateřina Valeriánová

Pohádkový les 2018

Procháskův lesopark se proměnil ve středu 6. června v Pohádkový les. Soutěžící plnili různé úkoly u Bílé paní,  Popelky, princezny, vodníka, čarodějnice, myslivce a u dalších pohádkových bytostí. Na závěr děti dostaly odměny v dračím doupěti. Nechyběl ani skákací hrad. Akce se vydařila, poděkování patří všem, kteří nám pomáhali.

 

Den dětí 2018

Děti oslavily Mezinárodní den dětí v sobotu 2. června na amfiteátru. Město Mikulov, dům dětí a mládeže a složky Integrovaného záchranného systému připravily pro děti přehlídku činnosti, soutěže, tanec a plno další zábavy. Na závěr nechyběla ani pěna, v které se děti vydováděly. 

Poděkování patří za sponzorské dary Bille Mikulov, Gebauer a Griller Kabeltechnik a Lidovce Mikulov.

 

Zahradní slavnost

1.ročník zahradní slavnosti Domu dětí a mládeže překvapil velikou účastí.

Předvedlo se loutkové divadlo dětí z dramatického kroužku, zahrály také děti z kroužku kytary.

Následovaly soutěže pro děti, dílničky a sportovní koutek. Nechyběl ani táborák a skvělá nálada. 

Jak známe Turold

V krásném areálu PR Turold ve čtvrtek 24. 5. 2018 proběhl další ročník znalostní a dovednostní soutěže Jak známe Turold. Tentokrát se zúčastnily pouze družstva žáků 8. tříd dvou mikulovských škol a škol z Drnholce a Dolních Dunajovic. Se svými soutěžními listy se vydala pětičlenná družstva na celkem osm stanovišť. Na šesti z nich se věnovali ovocnářství, zoologii, botanice nebo geologii či krajině, na dvou zastávkách si okusili svoji zručnost nebo výřečnost. V nečekaně krásném počasí se všechna družstva se soutěží zdárně vypořádala a rozdíly v bodovém hodnocení vítěze a posledním družstvem byly pouze 19 bodů. Dokonce musel být využitý rozstřel u dvou družstev se stejným počtem bodů. Konečné pořadí tedy bylo stanoveno takto: 1. ZŠ Mikulov – Valtická (129 b), 2. ZŠ Mikulov – Hraničářů (114 b), 3. ZŠ D. Dunajovice (113 b) a 4. ZŠ Drnholec (110 b.). Úroveň soutěže jsme hodnotili za velmi dobrou, poděkování patří i učitelům jednotlivých škol a firmě Gebauer a Griller Kabeltechnik za sponzorský dar.

Soutěž již třetím rokem pořádá DDM Mikulov ve spolupráci se Správou CHKO Pálava (AOPK ČR).

RNDr. Jiří Matuška

Mikulovské setkání 2018

V sobotu 19. května při příležitosti Oslav města Mikulova vystoupily děti z kroužků DDM. První část programu patřila kytarovému kroužku pod vedneím L. Macha a K. Illéšové. Poté se prezentovaly taneční kroužky, které vedou M. Bilíková, V. Valová, A. Vaňkátová a E. Vaňkátová. Všem co se na akci podíleli patří velké poděkování.

Turnaj v přehazované 2018

Dům dětí a mládeže Mikulov pořádal každoroční turnaj v přehazované dívek 6. a 7. tříd z Mikulova a okolí.

Pořadí umístění:

1. místo GSS Mikulov sekunda

2. místo ZŠ Hraničářů 7. třída

3. místo ZŠ Drnholec 6. třída

4. místo GSS Mikulov prima

5. místo ZŠ Hraničářů 6. třída

Vítězům blahopřejeme a děkujeme p. Jaroslavovi Kubánkovi za pomoc při organizaci turnaje.

 

Slet čarodějnice 2018

V pátek 27. dubna se na zahradu DDM slétlo plno čarodějů a čarodějnic, kteří se přišli pobavit, zasoutěžit a opéct si špekáčky. Děkujeme všem, kteří akci připravili.

Den bez úrazu 2018

Ve středu 18. 4. proběhlo na DDM bezpečnostně vzdělávací dopoledne pro všechny první třídy z Mikulova - DEN BEZ ÚRAZU. Ve spolupráci s Městskou policií si děti vyzkoušely jízdu na koloběžce, kde musely dodržovat určitá pravidla řízená policistou. Dozvěděly se také, co všechno bude potřeba k vyjížďce na kole a jak se chovat při účasti silničního provozu. Nechybělo poučení o správném chování doma, ve škole i ve společnosti. Bylo vysvětleno i to, jak naložit s nebezpečnými předměty. Za spolupráci děkujeme MěP.   

Stonožka 2018

V sobotu 14. 4. se uskutečnil 15. ročník nesoutěžní taneční přehlídky ,, STONOŽKA,, , kde bylo opravdu na co se koukat. Předvedlo se více jak 200 dětí, celkem vystoupilo 18 tanečních skupin z DDM, jeho odloučených pracovišť a také ze základních škol. Návštěvnost byla tak veliká, že se nám bohužel všichni návštěvníci ani nevešli do sálu Mikulovského kina.

Všichni účinkující byli úžasní. Děkujeme vedoucím, kteří odvedli neskutečně veliký kus práce a hlavně velké díky patří dětem, které to perfektně zvládly. Stonožka je přípravou na taneční soutěže Česko se hýbe, kde budeme reprezentovat DDM Mikulov a zároveň tímto děkujeme také Městu Mikulovu a rodičům za finanční pomoc, bez které bychom se soutěží nemohli zúčastnit.

Hledání velikonočních vajíček

Ve čtvrtek 29. 3. se na Kozím hrádku uskutečnilo tradiční hledání velikonočních vajíček. Děti měly za úkol najít celkem 8 vajíček. Na závěr musely najít slepičku, která na ně čekala se sladkou odměnou. Počasí nám přálo, a tak se uskutečnily i velikonoční dílničky, kde si děti mohly ozdobit vyfouklá vejce, nebo vymalovat papírové kraslice podle své fantazie. Nechybělo ani skotačení se zajícem Peťou, který si vyzkoušel zručnost dětí při plnění úkolů. Děkujeme za velikou účast a příští rok se na Vás opět těšíme v tak hojném počtu. 

Turnaj Nerf

Děti z kroužku Nerf, se v sobotu 24. února zúčastnily turnaje v Blansku. Za velké podpory rodičů, kteří  zajistili odvoz účastníků na turnaj a zároveň podporovali děti při turnaji, vybojoval jeden náš tým  ve složení Bradáč Edvard, Stehlík André, Láska František, umístění na krásném 3. místě. Týmy musely ukázat, jak umí spolupracovat, jak vyřadit soupeře ze hry a získat body v sestřelení soupeřova terče.  A to vše jen s pouhými šesti střelami v zásobníku. Bylo k vidění mnoho pěkných sportovních okamžiků a zdravého sportovního napětí. Do budoucna plánujeme otevřít oficiální Nerf ligu i v Mikulově.

Maškarní karneval 2018

V sobotu, 17. února, ožil Mikulovský zámecký sál maškarním karnevalem, který byl, jak již tradičně ve společnosti Jiřího Hadaše a jeho kamarádkami Jájou a Pájou, přišli také princezny a princové, spidermani, šmoulíčci, indiáni, hasiči a policajti, piráti, čarodějky a další úžasné masky. Tentokrát se tanečně zavítalo do různých koutů světa, lovila se lochneska, nosila se pravá italská pizza, skákalo se s klokany a balily se kufry plné překvapení… Na všechny čekaly sladké odměny a bohatá tombola...

Doufáme, že jste si karneval s námi užili, my už se těšíme na příští kouzelný karneval plný překvapení…

Velké poděkování patří sponzorům Městu Mikulov, Mikro Trading a. s., firmě Gebauer a Griller Kabeltechnik s. r. o. 

Foto Jiřího Hadaše: 

http://www.kouzelnykarneval.cz/galerie/kouzelny-karneval-mikulov-17-2-2018#