DDM Mikulov

Galerie 2020

Obsah stránky

Pohádkový les 2020

Ve čtvrtek odpoledne se v rámci projektového dne uskutečnil tradiční pohádkový les, který se kvůli pandemii přesunul z června na měsíc září. Dorazilo hodně dětí za doprovodu rodičů a prarodičů. Na celkem 14 stanovištích pohádkové bytosti připravily zábavné úkoly. Nechyběla ani zasloužená odměna, setkání s králem a královnou, skákací hrad a dobrá nálada. Děkujeme pohádkovým bytostem, že nás i tento rok navštívily a odvedly skvělou práci! Všem zúčastněným patří velký dík a za rok se těšíme na další setkání!

Tábory 2020

Naše příspěvková organizace DDM Mikulov se stala úspěšným žadatelem o podporu z Operačního programu Zaměstnanost ze dne 15. 7. 2020 na realizaci projektu Letní příměstské tábory (LPT) DDM Mikulov, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou (dále jen „projekt“) Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ve výši 1 017 562,50 CZK. Zahájení realizace 1. 4. 2020, ukončení 30. 9. 2022. Zde je malé ohlédnutí za létem. Nezapomenutelné zážitky, spousta dobré nálady, výlety, hravé i dobrodružné dny, skvělá parta dětí a vedoucích. Téměř 400 dětí v Mikulově a okolí prožily prázdniny jak na příměstských, tak i na pobytových táborech.

Workshop basketballu

11. 6. 2020 jsme v rámci projektového dne uspořádali Workshop basketballu. Děti z našich sportovních kroužků měly možnost trénovat s mladým a talentovaným hráčem basketballu, Jaroslavem Rutou, rodákem z Mikulova, který studuje v zámoří a hraje profesionálně basketball. Děti získaly mnoho užitečných rad, pro tento krásný sport. Ve společném rozhovoru si poslechly Jaroslava, jakou píli a vytrvalost věnuje basketballu, pro který žije celým svým srdcem. Děkujeme.

,,Spolu na startu 2020,,

Atletické závody

 

Český atletický svaz připravil pod heslem „Spolu na startu“ restart atletické sezony. 1. června se minimálně na 100 stadionech napříč republikou uskutečnily atletické závody jak pro děti a mládež, tak i pro dospělé. Děti z kroužků atletiky z Domu dětí a mládeže Mikulov dostaly jedinečnou příležitost změřit síly s ostatními dětmi. Závody se uskutečnily ve Valticích, kde se sešlo přibližně šedesát dětí z různých oddílů a škol. Soutěžilo se v těchto disciplínách: skok z místa, skok daleký, hod medicinbalem, hod raketkou a běh na 60 metrů. Pro některé naše svěřence to byla premiéra a proto jsme se řídili heslem: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“

 

Děkujeme všem, kteří se do závodů zapojili a blahopřejeme dětem, které se umístily:

 

Věková kategorie starší dívky: Adéla Bálintová 1. místo hod medicinbalem, 3. místo raketka Eliška Kubíčková 3. místo hod medicinbalem

 

Věková kategorie mladší dívky: Adéla Přibylová 2. místo hod medicinbalem Vendula Doležalová 3. místo hod medicinbalem, 3. místo raketka

 

Věková kategorie mladší žáci: Matyáš Kadlečík 1.místo raketka, 2. místo hod medicinbalem, 3. místo skok z místa Maxmilián Úlehla 3. místo raketka

 

Věková kategorie starší žáci: Tobiáš Novotný 3. místo skok daleký

 

Keramické tvoření a dílnička

Keramické tvoření v rámci projektových dnů bylo zaměřeno na výrobu jarních motivů a plastiky obličejů. Odborník z praxe předal dětem zkušenosti, které mohou prakticky využít. V dílničkách jsme si oživili dodržování velikonočních tradic. Výrobky se dětem moc povedly.

Nerf republikové finále

V sobotu 15. 2. se kluci Nerf kroužku s náhradnicí Natálií Čablovou zúčastnili celorepublikového kola v Ivančicích. Konkurence byla veliká. Za skvělé výkony děkujeme!

Týden otevřených kroužků

Od pondělí 13. do pátku 17. ledna proběhl v DDM týden otevřených dveří, kdy měli rodiče možnost podívat se, jak probíhá hodina zájmového kroužku, který jejich dítě pravidelně navštěvuje

Maškarní karneval 2020

V sobotu 9. 2. se mikulovský zámek proměnil v ledové království. Přijela Anna, Elsa, Olaf, Christopher, Swen a jejich pomocníčci. Navštívit je došlo kolem 200 nádherných masek za doprovodu dospělých. Všem to moc slušelo. Nechyběl tanec, módní přehlídka, soutěže, fotokoutek, tombola, kouzelník, který učil děti různá kouzla a hlavně skvělá atmosféra, za kterou vám všem patří obrovský dík! Už teď jsme zvědaví, kdo všechno nás přijede navštívit příští rok :) Akce proběhla v rámci projektového dne DDM Mikulov. Děkujeme také sponzorům: Město Mikulov, Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o., Mikro Trading a.s.!