DDM Mikulov

Informace

Dům dětí a mládeže Mikulov je školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání. Zřizovatelem jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou je Jihomoravský kraj. Zájmové vzdělávání poskytujeme také na ZŠ Březí, Dolní Dunajovice, Drnholec a Novosedly.      

 

Zaměstnanci:

Mgr. Alena Židelová, ředitelka DDM

Eva Vaňkátová, pedagog volného času

Petr Leikeb, Dis., pedagog volného času

Marcela Rozsypalová, administrativní pracovnice

Irena Hanzlová, účetní

Margita Jandíková, správní zaměstnanec

Zdeněk Žovinec, správní zaměstnanec