DDM Mikulov

Informace

Dům dětí a mládeže Mikulov je školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání. Zřizovatelem jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou je Jihomoravský kraj. Zájmové vzdělávání poskytujeme také na ZŠ Březí, Dolní Dunajovice, Drnholec a Novosedly.      

 

Zaměstnanci:

Mgr. Alena Židelová, ředitelka DDM

Eva Vaňkátová, pedagog volného času

Petr Leikeb, Dis., pedagog volného času

Marcela Rozsypalová, administrativní pracovnice

Irena Hanzlová, účetní

Margita Jandíková, správní zaměstnanec

Zdeněk Žovinec, správní zaměstnanec

 

 

!!!Hledáme vedoucího kroužku přírodovědného a kroužku keramiky!!! Bližší informace na tel. 723 441 495.