Jogohrátky MŠ

1 100 Kč / školní rok

Čas: pátek od 13:00 do 14:00
Místo: DDM Mikulov

Dětská jóga je o zábavě a pohybu. Zažijeme dynamiku i relaxaci, budeme si užívat radostí a úsměvů z pohybu. Jóga vede ke sebevnímání a k práci s vlastním tělem, pohrajeme si s prožitkem, emocemi a pocity. Děti se učí jógovým ásanám, ale i psychomotorickým hrám, kdy se zapojuje fyzická stránka a zároveň podporujeme soustředění či vytrvalost. Protáhneme si zkrácené svaly a posílíme ty oslabené. Cvičení vede ke správnému držení těla. Jógové hry probíhají v nesoutěživém duchu bez vzájemného porovnávání se. Dítě navštěvuje kroužek bez rodičů. Určeno pro předškoláčky. Začínáme v pátek 6. října.

Věková skupina: MŠ

Vede Helena Židelová

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 31. října 2023 0:00.