DDM Mikulov

Dům dětí a mládeže je určen všem dětem, ale i dospělým. Nabízíme mimoškolní náplň volného času a to v pravidelné zájmové činnosti – kroužky, kluby, ale také spontánní aktivity, víkendové akce, akce pro rodiče a děti, kurzy, soutěže, přednášky a letní tábory.