Kontaktní údaje

Adresa:

Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace
Svobody 241/6
692 01 Mikulov

IČ 60575905

Číslo účtu DDM: KB Mikulov 21239651/0100

ID datové schránky: szr2rja

e-mail a telefon:

info@ddmmikulov.cz Mgr. Alena Židelová, ředitelka telefon: 723 441 495

asistentka@ddmmikulov.cz Lenka Filipová, asistentka telefon: 605 456 152

kancelar@ddmmikulov.cz Helena Židelová, pedagog telefon: 702 222 890

simona@ddmmikulov.cz Simona Kučerová, pedagog telefon: 702 013 805

petr@ddmmikulov.cz Petr Leikeb DiS., pedagog

pavlina@ddmmikulov.cz Mgr. Pavlína Diwulská, koordinátorka dopravní výchovy BESIP

Zřizovatel:


Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Žerotínovo nám 3/5 Brno
601 82 Brno

Právní forma: příspěvková organizace 
Vymezení činnosti: příspěvková organizace Dům dětí a mládeže poskytuje zájmové vzdělávání, jeho činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou 74/2005 Sb.                o zájmovém vzdělávání.
Statutárním orgánem je ředitel příspěvkové organizace.
Činnost zařízení: zájmové kroužky, kurzy, akce jednodenní a vícedenní, besedy, přednášky, tábory, akce pro rodiče a děti, pořádání olympiád, soutěží a přehlídek.