Aktuality

Předběžná nabídka kroužků pro školní rok 2024/2025

Představujeme vám předběžnou nabídku kroužků pro nový školní rok 2024/2025.
Přihlašování bude spuštěno 9. září 2024 na www.ddmmikulov.cz / Kroužky. Na webu bude zveřejněn podrobný popis kroužků a místo konání.
Změny vyhrazeny!

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ
Šablony I. pro DDM Mikulov jsou spolufinancovány Evropskou unií.
Název projektu dle MS2021+: Šablony I. pro DDM Mikulov
Registrační číslo projektu dle MS2021+:
CZ.02.02.XX/00/22_002/0007434
Zahájení realizace: 1. 9. 2023
Ukončení realizace: 31. 8. 2025
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 1 004 685 Kč
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které DDM Mikulov určilo jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.