Dokumenty

Zřizovací listina
Zpráva o činnosti DDM za rok 2022
Vnitřní řád 2022.pdf
Provozní řád - příloha č. 1.pdf
Organizační struktura DDM Mikulov - příloha č. 2.pdf
Odhláška ze ZV - příloha č. 3.pdf
GDPR - pověřenec osobních údajů.pdf
Informace podle zákona 101-2000 Sb.,.pdf
Úřední deska 2022.pdf
Minimální preventivní program.pdf
Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106 -1999 Sb.,.pdf
Informace a záznamy o činnostech zpracování osobních údajů.pdf
ŠVP DDM Mikulov 2022.pdf
Vnitřní oznamovací systém.pdf
OP JAK pro DDM Mikulov.pdf
Výměna oken a oprava fasády.pdf
Obchodní podmínky 2023 -24.pdf
Zpráva o činnosti 2023.pdf