OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ


Šablony I. pro DDM Mikulov jsou spolufinancovány Evropskou unií.
Název projektu dle MS2021+: Šablony I. pro DDM Mikulov
Registrační číslo projektu dle MS2021+:
CZ.02.02.XX/00/22_002/0007434
Zahájení realizace: 1. 9. 2023
Ukončení realizace: 31. 8. 2025
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 1 004 685 Kč
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které DDM Mikulov určilo jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

OP JAK pro DDM Mikulov.jpg