DDM Mikulov

Kontaktní údaje

Adresa:

Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace

Svobody 241/6
692 01 Mikulov

IČ 60575905

Číslo účtu DDM: KB Mikulov 21239651/0100

ID datové schránky szr2rja

E-mail:

info@ddmmikulov.cz (Alena Židelová, ředitelka), telefon: 723 441 495

kancelar@ddmmikulov.cz (kancelář, asistentka), telefon: 702 222 280

simona@ddmmikulov.cz (Simona Kučerová, pedagog), telefon 702 013 805

 

Zřizovatel

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Žerotínovo nám 3/5 Brno
601 82 Brno

 

 

Právní forma: příspěvková organizace 
Vymezení činnosti: příspěvková organizace Dům dětí a mládeže poskytuje zájmové vzdělávání, jeho činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
Statutárním orgánem je ředitel.
Činnost zařízení: zájmové kroužky, kurzy, akce jednodenní a vícedenní, besedy, přednášky, tábory, akce rodičů a dětí, pořádání soutěží, přehlídek.