DDM Mikulov

Kroužky Dolní Dunajovice ve školním roce 2022/2023

Kroužky Dolní Dunajovice ve školním roce 2022/2023

Flétna Dolní Dunajovice 800 Kč / školní rok 2022/2023

Čas: úterý od 13:00 do 14:00
Místo: ZŠ Dolní Dunajovice

Zobcová flétna je jedním z nejsnáze zvládnutelných hudebních nástrojů. Tento kroužek je tedy ideální pro všechny, kteří by hru na nějaký nástroj rádi zkusili. Cílem tohoto kroužku je vtáhnout děti do hudebního světa. V kroužku flétny se děti naučí poznávat a číst noty, rozvíjet své hudební, rytmické i harmonické cítění a získají základy hudební nauky. Přínosem hry na flétnu je i upevňování správného dýchání. Výuka probíhá zábavnou formou, neboť hlavním cílem tohoto kroužku je především to, aby byla hra na flétnu pro děti potěšením. Pro navštěvování kroužku je nutné mít vlastní flétničku. Začínáme 4. října.

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Sylva Zámečníková

Více informací: Dolní Dunajovice

Přihlašování bylo ukončeno 2. prosince 2022 17:39.

Funny Dancers 800 Kč / školní rok 2022/2023

Čas: čtvrtek od 13:15 do 14:15
Místo: ZŠ Dolní Dunajovice

Kroužek učí děti jednoduchým choreografiím, upevňuje tak kladný vztah k hudbě a pohybu. Nabízíme základní pohybovou výchovu pro děti s důrazem na zásady správného držení těla, rozvíji pohybové schopnosti, obratnosti a hudebního cítění. Vytváříme prostor pro kreativitu, pohybové vyjádření a hlavně radost z tance.

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Kristýna Senderáková

Více informací: Dolní Dunajovice

Přihlašování bylo ukončeno 24. listopadu 2022 0:00.

HAPPY CREW 1 400 Kč / školní rok

Čas: pátek od 15:00 do 16:00
Místo: ZŠ Dolní Dunajovice

Chceš být "IN" a naučit se moderní taneční styly? Přidej se do naší taneční skupiny, která sklidila nejeden úspěch! Naučíme se choreografie, se kterými se zúčastníme soutěží. Kroužek není jen o tanci, ale také o sdružování kolektivu, vzájemné komunikaci a spolupráci teamu. Nutno absolvovat talentové zkoušky. 

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Kateřina Valeriánová

Více informací: Dolní Dunajovice

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2022 0:00.

Turistický kroužek Perná 800 Kč / školní rok

Čas: úterý od 14:00 do 16:00
Místo: Perná

Náplní kroužku jsou turistické znalosti a dovednosti, poznávání fauny a flory CHKO Pálava. Naučíme se, jak se správně chovat v přírodě, orientovat se v turistickch značkách a mapách. Chybět nebudou různé hry a soutěže, táborový oheň či stezka odvahy. Na závěr školního roku podnikneme dvoudenní turistickou výpravu s přenocováním. Kroužek se koná 1x za 14 dní vždy v sudý týden v Perné, odkud vycházíme za turistickým poznáním. Jedna lekce trvá 2 hodiny. Určno pro děti od 1. do 4. třídy. Začínáme v úterý 4. října, ve 14:00 hod. sraz před ZŠ Perná. Nezapomeňte vhodné oblečení a pohodlnou obuv dle počasí. Do batůžku svačinku a pití s sebou.

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Ladislava Charvátová

Více informací: Dolní Dunajovice

Přihlašování bylo ukončeno 30. října 2022 0:00.

Volejbal Dolní Dunajovice 800 Kč / školní rok 2022/2023

Čas: pondělí od 13:30 do 14:30
Místo: ZŠ Dolní Dunajovice

Volejbal je prima relax i příležitost k rozvíjení tělesné zdatnosti, spolupráce v kolektivní hře a zdravé soutěživosti. Základy hry s míčem, rozvoj herních dovedností. Určeno pro žáky 6. - 9. třídy. Začínáme 3. října.

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Jan Malík

Více informací: Dolní Dunajovice

Přihlašování bylo ukončeno 9. listopadu 2022 12:00.