DDM Mikulov

Kroužky Novosedly ve školním roce 2022/2023

Kroužky Novosedly ve školním roce 2022/2023

Angličtina hrou Novosedly 800 Kč / školní rok

Čas: úterý od 13:30 do 14:30
Místo: ZŠ Novosedly

Kroužek seznamuje předškoláky s poznáváním anglického jazyka hravou formou. Děti se učí slovíčka a slovní spojení pomocí her, učí se básničky, písničky, malují obrázky nebo dostávají pracovní listy vztahující se k probíranému tématu, které si společně vypracujeme. Tato angličtina je určena dětem, které se s anglickým jazykem setkávají úplně poprvé. Během školního roku se společně seznámíme s anglickými slovíčky z různých oblastí - představení se, barvy, počítání, rodina, pocity, zvířata, počasí, oblečení, jídlo aj. Kroužek má za cíl především rozvinout u dětí pozitivní vztah k učení se cizímu jazyku. Lekce jsou přizpůsobeny potřebám a znalostem dětí. Určeno pro žáky 1. a 2. třídy. Začínáme 4. října.

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Simona Kučerová

Více informací: Novosedly

Přihlašování bylo ukončeno 20. října 2022 17:38.

Dramatický kroužek Novosedly 800 Kč / školní rok 2022/2023

Čas: pátek od 15:00 do 16:00
Místo: ZŠ Novosedly

Hodiny dramatického kroužku jsou vedeny tak, aby pomocí cvičení, her, vstupování do rolí a improvizací docházelo k rozvíjení pohybových a verbálních schopností dětí, podpoře smyslového vnímání, estetického cítění, fantazie a paměti dětí. V neposlední řadě k jejich osobnostně sociálnímu rozvoji. V kroužku tedy budou moci děti vyjadřovat různé druhy pocitů, je to příležitost vést k samostatnému a osobitému myšlení a k ochotě a schopnosti s jistotou, kultivovaně vyjadřovat svoje myšlenky a srozumitelně je sdělovat druhým. Děti se učí schopnosti respektování druhých. Nechejte děti popustit uzdu jejich fantazii a přirozenému projevování emocí. Na všechny se budu moc těšit už 7. října.

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Marie Holubová

Více informací: Novosedly

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2022 0:00.

Klub maminek Novosedly 600 Kč / školní rok 2022/2023

Čas: středa od 10:00 do 11:00
Místo: Novosedly

Pravidelný středeční klub pro maminky / tatínky / prarodiče a jejich ratolesti od 1,5 do 3 let. Cílem kroužku je získávání sociální dovedností dětí stejného věku a to přirozenou formou při samotné hře. Setkání probíhá v prostoru Zdravotního střediska Novosedly. Nedílnou součástí činnosti je společné tvoření. Tvoří především maminky/tatínci. Děti se zapojují drobnostmi jako je malování prsty, obtisky, pomáhají při lepení, stříhání nebo s výběrem samotného materiálu apod. Pro rodiče je tvoření relaxací, pro děti další hrou a krátkou aktivitou mimo hernu. Děti si nejen společně hrají, ale vedoucí je postupně zapojuje do společných činností a edukačních i pohybových aktivit. Kroužek je určen pro rodiče a děti. Začínáme ve středu 1. února 2023

Věková skupina: děti od 1,5 do 3 let

Vede Simona Kučerová

Více informací: Novosedly

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 28. února 2023 16:00.

Sportovní hry 1.-2. třída Novosedly 800 Kč / školní rok 2022/2023

Čas: středa od 15:30 do 16:30
Místo: ZŠ Novosedly

Všestranná sportovní příprava pro školáky – základy pro všechny druhy sportů. Rozvoj pohybových dovedností prostřednictvím závodivých her. Tréninky jsou vedeny zábavnou formou a děti se tak nenásilně seznamují se základy sportu. Rozvíjí se u nich přirozené vlastnosti a schopnosti. Získávají nejen základy atletiky, ale také míčových her a gymnastiky. Určeno pro žáky 1. a 2. třídy. Začínáme 5. října.

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Simona Kučerová

Více informací: Novosedly

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2022 0:00.

Tanečky pro děti MŠ Novosedly 800 Kč / školní rok 2022/2023

Čas: úterý od 15:00 do 16:00
Místo: MŠ Novosedly, Novosedly 108

I nejmenší dětičky mohou zažít radost z tance, pohybu a hudby. Naučí se základní taneční kroky lidového a moderního tance, správné držení těla, rozvoj koordinace pohybů, představivosti, vnímání dynamiky a rytmu. Čekají nás taneční hry a jednoduché choreografie. Děti kroužek navštěvují bez rodičů. Zvažte prosím, jestli se dítě umí samo obléci, obout a samostatnost na WC. Určeno pro děti MŠ, místo konání MŠ Novosedly. Začínáme 4. října.

Věková skupina: MŠ

Vede Simona Kučerová

Více informací: Novosedly

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2022 0:00.

Tanečně-gymnastický kroužek 800 Kč / školní rok 2022/2023

Čas: pondělí od 15:00 do 16:00 a pondělí od 16:00 do 17:00
Místo: ZŠ Novosedly

V kroužku se děti naučí základům sportovní gymnastiky. Budeme formou hry rozvíjet správné pohybové návyky a dovednosti, obratnost a soustředění a schopnost pohybovat se do rytmu hudby. Cílem je také, aby děti vnímaly sport jako zábavu. Určeno pro žáky 1. stupně. Začínáme 3. října. Kroužek je rozdělen do dvou skupin: 1. skupina od 16: do 17:00 hod.; 2. skupina od 17:00 do 18:00 hod.

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Zuzana Blahová

Více informací: Novosedly

Přihlašování bylo ukončeno 25. října 2022 18:00.