Angličtina hrou

1 100 Kč / školní rok

Čas: čtvrtek od 15:15 do 16:15
Místo: DDM Mikulov

Kroužek seznamuje předškoláky s poznáváním anglického jazyka hravou formou. Děti se učí slovíčka a slovní spojení pomocí her, učí se básničky, písničky, malují obrázky nebo dostávají pracovní listy vztahující se k probíranému tématu, které si společně vypracujeme. Tato angličtina je určena dětem, které se s anglickým jazykem setkávají úplně poprvé. Během školního roku se společně seznámíme s anglickými slovíčky z různých oblastí - představení se, barvy, počítání, rodina, pocity, zvířata, počasí, oblečení, jídlo aj. Kroužek má za cíl především rozvinout u dětí pozitivní vztah k učení se cizímu jazyku. Lekce jsou přizpůsobeny potřebám a znalostem dětí. Dítě navštěvuje kroužek samo bez rodičů. Určeno pro předškoláčky bez logopedických diagnóz. Začínáme ve čtvrtek 5. října.

Věková skupina: MŠ

Vede Helena Židelová

Přihlašování bylo ukončeno 22. ledna 2024 8:00.