DDM Mikulov

Kroužky Mikulov ve školním roce 2022/2023

Kroužky Mikulov ve školním roce 2022/2023

zobrazeno 1 – 10 z 29
Angličtina hrou 1 100 Kč / školní rok 2022/2023

Čas: čtvrtek od 15:15 do 16:15
Místo: DDM Mikulov

Kroužek seznamuje předškoláky s poznáváním anglického jazyka hravou formou. Děti se učí slovíčka a slovní spojení pomocí her, učí se básničky, písničky, malují obrázky nebo dostávají pracovní listy vztahující se k probíranému tématu, které si společně vypracujeme. Tato angličtina je určena dětem, které se s anglickým jazykem setkávají úplně poprvé. Během školního roku se společně seznámíme s anglickými slovíčky z různých oblastí - představení se, barvy, počítání, rodina, pocity, zvířata, počasí, oblečení, jídlo aj. Kroužek má za cíl především rozvinout u dětí pozitivní vztah k učení se cizímu jazyku. Lekce jsou přizpůsobeny potřebám a znalostem dětí. Dítě navštěvuje kroužek samo bez rodičů. Žádáme rodiče, aby zvážili, zda dítě zvládne odluku, umí se samo obléci, obout a také samostatnost na WC. Určeno pro předškoláčky. Začínáme ve čtvrtek 6. října.

Věková skupina: MŠ

Vede Helena Židelová

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 9. září 2022 8:00.

Army 1 100 Kč / školní rok 2022/2023

Čas: pátek od 14:30 do 15:30
Místo: DDM Mikulov

Budeš zažívat akční dobrodružství, nácvik taktiky, cvičení a posilování. Vytvoříme správnou četu, která ví, jak zvládnout nejrůznější situace. Cvičení v patrolách a v budovách tzv. CQB. Doplňková činnost airsoft, nerf, laser game, vzduchovky a paintball. Určeno pro děti od 3. do 9. třídy. Začínáme v pátek 7. října.

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Petr Leikeb

Více informací: Mikulov

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 31. ledna 2023 0:00.

Atletika 1 100 Kč / školní rok 2022/2023

Čas: úterý od 14:30 do 15:30
Místo: ZŠ Hraničářů

Všestranná sportovní příprava pro školáky – základy pro všechny druhy sportů. Rozvoj pohybových dovedností prostřednictvím závodivých her. Tréninky jsou vedeny zábavnou formou a děti se tak nenásilně seznamují se základy královny sportu – atletiky. Rozvíjí se u nich přirozené vlastnosti a schopnosti. Získávají nejen základy atletiky, ale také míčových her a gymnastiky. Pro děti od 4. do 8. třídy. Začínáme v úterý 4. října v tělocvičně ZŠ Hraničářů.

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Ivo Fišera

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 30. listopadu 2022 20:00.

Atletika přípravka 1 100 Kč / školní rok 2022/2023

Čas: pondělí od 13:30 do 14:30
Místo: ZŠ Hraničářů

Zaměřeno na základy techniky atletických disciplín. Formou hry se děti seznámí se základy všech atletických disciplín, samozřejmě v návaznosti na věkové odlišnosti a fyzickou zdatnost. Budeme učit běhat, skákat, házet a mnoho jiného. Určeno pro děti od 1. do 3. třídy. Začínáme v pondělí 3. října v tělocvičně ZŠ Hraničářů.

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Petr Leikeb

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 13. listopadu 2022 18:00.

Baby dance (5-6 let) 1 100 Kč / školní rok 2022/2023

Čas: středa od 15:15 do 16:15
Místo: DDM Mikulov

Taneční průprava s jednoduchou choreografií a pohybovými hrátky pro děti od 5 let. Radost z tance, pohybu a hudby. Vylepšíme si prostorovou orientaci, koordinaci pohybů, správné držení těla, fyzickou kondici, vnímání dynamiky a rytmu. Dítě navštěvuje kroužek samo bez rodičů. Žádáme rodiče, aby zvážili, zda dítě zvládne odluku, umí se samo obléci, obout a také samostatnost na wc. Určeno pro děti od 5 do 6 let. Začínáme ve středu 5. října.

Věková skupina: MŠ

Vede Helena Židelová

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 30. listopadu 2022 21:00.

Baby Dance Mini I (3-4 let) 1 100 Kč / školní rok 2022/2023

Čas: pondělí od 15:30 do 16:30
Místo: DDM Mikulov

I nejmenší dětičky mohou zažít radost z tance, pohybu a hudby. Naučí se základní taneční kroky lidového a moderního tance, správné držení těla, rozvoj koordinace pohybů, představivosti, vnímání dynamiky a rytmu. Čekají nás taneční hry a jednoduché choreografie. Děti kroužek navštěvují bez rodičů. Zvažte prosím, jestli se dítě umí samo obléci, obout a samostatnost na WC. Určeno pro děti od 3 – 4 let. Začínáme v pondělí 3. října.

Věková skupina: MŠ

Vede Simona Kučerová

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 22. ledna 2023 11:26.

Baby Dance Mini II (3-4 let) 1 100 Kč / školní rok 2022/2023

Čas: úterý od 15:15 do 16:15
Místo: DDM Mikulov

I nejmenší dětičky mohou zažít radost z tance, pohybu a hudby. Naučí se základní taneční kroky lidového a moderního tance, správné držení těla, rozvoj koordinace pohybů, představivosti, vnímání dynamiky a rytmu. Čekají nás taneční hry a jednoduché choreografie. Děti kroužek navštěvují bez rodičů. Zvažte prosím, jestli se dítě umí samo obléci, obout a samostatnost na WC. Určeno pro děti od 3 – 4 let. Začínáme v úterý 4. října.

Věková skupina: MŠ

Vede Marie Holubová

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 4. října 2022 0:00.

Fit Dance 1 100 Kč / školní rok 2022/2023

Čas: pondělí od 14:20 do 15:20
Místo: DDM Mikulov

Kroužek Fit dance kombinuje prvky aerobicu, zumby, latinsko amerických tanců a kondičního cvičení do rychlého tempa pro skvělé cvičení a zážitek z tance. V tomto kroužku se fantazii meze nekladou a je jen na účastnících, jaký rytmus si zvolí. Hlavní je se společně dobře bavit. Určeno pro děti od 3. do 7. třídy. Začínáme v pondělí 3. října.

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Simona Kučerová

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2022 0:00.

Gymnastika 1 100 Kč / školní rok 2022/2023

Čas: čtvrtek od 14:00 do 15:00
Místo: DDM Mikulov

Pro všechny děti, které se rády hýbají. V gymnastice se zaměříme na tělesné cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. Společným znakem je důraz na čistotu provedení silově či koordinačně tělesných prvků. Gymnastika vede ke správnému držení těla a maximální rozsah pohybu. Pro děti od 1. - 5. třídy. Začínáme ve čtvrtek 6. října na DDM Mikulov.

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Simona Kučerová

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 4. října 2022 0:00.

Jogohrátky MŠ 1 100 Kč / školní rok 2022/2023

Čas: pátek od 13:00 do 14:00
Místo: DDM Mikulov

Dětská jóga je o zábavě a pohybu. Zažijeme dynamiku i relaxaci, budeme si užívat radostí a úsměvů z pohybu. Jóga vede ke sebevnímání a k práci s vlastním tělem, pohrajeme si s prožitkem, emocemi a pocity. Děti se učí jógovým ásanám, ale i psychomotorickým hrám, kdy se zapojuje fyzická stránka a zároveň podporujme soustředění či vytrvalost. Protáhneme si zkrácené svaly a posílíme ty oslabené. Cvičení vede ke správnému držení těla. Jógové hry probíhají v nesoutěživém duchu bez vzájemného porovnávání se. Určeno pro předškoláčky. Začínáme v pátek 7. října.

Věková skupina: MŠ

Vede Helena Židelová

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2022 0:00.

zobrazeno 1 – 10 z 29