DDM Mikulov

Kroužky Mikulov ve školním roce 2021/2022

Kroužky Mikulov ve školním roce 2021/2022

 

Změny vyhrazeny!

Kroužky začínají od 1. října 2021 dle rozvrhu!

Končíme 31. května 2022.

Rozvrh.jpg
zobrazeno 1 – 10 z 28
Angličtina hrou 1 350 Kč / školní rok

Čas: středa od 15:30 do 16:30
Místo: DDM Mikulov

Kroužek seznamuje předškoláky s poznáváním anglického jazyka hravou formou. Děti se učí slovíčka a slovní spojení pomocí her, učí se básničky, písničky, malují obrázky nebo dostávají pracovní listy vztahující se k probíranému tématu, které si společně vypracujeme. Tato angličtina je určena dětem, které se s anglickým jazykem setkávají úplně poprvé. Během školního roku se společně seznámíme s anglickými slovíčky z různých oblastí - představení se, barvy, počítání, rodina, pocity, zvířata, počasí, oblečení, jídlo aj. Kroužek má za cíl především rozvinout u dětí pozitivní vztah k učení se cizímu jazyku. Lekce jsou přizpůsobeny potřebám a znalostem dětí. Dítě navštěvuje kroužek samo bez rodičů. Žádáme rodiče, aby zvážili, zda dítě zvládne odluku, umí se samo obléci, obout a také samostatnost na wc. Určeno pro předškoláčky. 1. hodina začíná 6. října.

Věková skupina: MŠ

Vede Helena Židelová

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2021 0:00.

Army 1 050 Kč / školní rok

Čas: pátek od 14:30 do 15:30
Místo: DDM Mikulov

Budeš zažívat akční dobrodružství, nácvik taktiky, cvičení a posilování. Vytvoříme správnou četu, která ví, jak zvládnout nejrůznější situace. Cvičení v patrolách a v budovách tzv. CQB. Doplňková činnost airsoft, nerf, laser game, vzduchovky a paintball. Určeno pro děti od 3. do 9. třídy. 1. hodina začíná 1. října.

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Petr Leikeb

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2021 0:00.

Atletika 1 155 Kč / školní rok

Čas: úterý od 14:30 do 15:30
Místo: ZŠ Hraničářů

Všestranná sportovní příprava pro školáky – základy pro všechny druhy sportů. Rozvoj pohybových dovedností prostřednictvím závodivých her. Tréninky jsou vedeny zábavnou formou a děti se tak nenásilně seznamují se základy královny sportu – atletiky. Rozvíjí se u nich přirozené vlastnosti a schopnosti. Získávají nejen základy atletiky, ale také míčových her a gymnastiky. Pro děti od 4. do 8. třídy. 1. hodina začíná 5. října.

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Ivo Fišera

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2021 0:00.

Atletika přípravka 1 120 Kč / školní rok

Čas: pondělí od 13:30 do 14:30
Místo: ZŠ Hraničářů

Zaměřeno na základy techniky atletických disciplín. Formou hry se děti seznámí se základy všech atletických disciplín, samozřejmě v návaznosti na věkové odlišnosti a fyzickou zdatnost. Budeme učit běhat, skákat, házet a mnoho jiného. Určeno pro děti od 1. do 3. třídy. 1. hodina začíná 4. října.

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Petr Leikeb

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2021 0:00. Kapacita je naplněna.

Baby dance 1 350 Kč / školní rok

Čas: středa od 15:15 do 16:15
Místo: DDM Mikulov

Taneční průprava a hrátky pro nejmenší. Děti se seznámí s tancem jako takovým, vylepší si prostorovou orientaci, kooridinaci pohybů a fyzickou kondici. Jednoduché taneční prvky na oblíbené a známe dětské písničky proložíme hrami. Dítě navštěvuje kroužek samo bez rodičů. Žádáme rodiče, aby zvážili, zda dítě zvládne odluku, umí se samo obléci, obout a také samostatnost na wc. Určeno pro děti od 5 do 6 let. 1. hodina začíná 6. října.

Věková skupina: MŠ

Vede Eva Pfefferová

Přihlašování bylo ukončeno 29. března 2022 15:00. Kapacita je naplněna.

Divadelní kroužek 1 155 Kč / školní rok

Čas: úterý od 14:30 do 15:30
Místo: DDM Mikulov

Hodiny dramatického kroužku jsou vedeny tak, aby pomocí cvičení, her, vstupování do rolí a improvizací docházelo k rozvíjení pohybových a verbálních schopností dětí, podpoře smyslového vnímání, estetického cítění, fantazie a paměti dětí. V neposlední řadě k jejich osobnostně sociálnímu rozvoji. Určeno pro děti pro děti od 3. do 9. třídy. 1. hodina začíná 5. října.

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Eva Pfefferová

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 31. března 2022 14:00.

Fit dance 1 120 Kč / školní rok

Čas: pondělí od 15:10 do 16:10
Místo: DDM Mikulov

Kroužek Fit dance kombinuje prvky aerobicu, zumby, latinsko amerických tanců a kondičního cvičení do rychlého tempa pro skvělé cvičení a zážitek z tance. V tomto kroužku se fantazii meze nekladou a je jen na účastnících, jaký rytmus si zvolí. Hlavní je se společně dobře bavit. Určeno pro děti od 3. do 7. třídy. 1. hodina začíná 4. října.

 

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Eva Pfefferová

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2021 0:00.

Gymnastika 1 050 Kč / školní rok

Čas: středa od 14:00 do 15:00
Místo: DDM Mikulov

Pro všechny děti, které se rády hýbají. V gymnastice se zaměříme na tělesné cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. Společným znakem je důraz na čistotu provedení silově či koordinačně tělesných prvků. Gymnastika vede ke správnému držení těla a maximální rozsah pohybu. Pro děti od 1. - 5. třídy. 1. hodina začíná 6. října.

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Petr Leikeb

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 10. ledna 2022 23:00.

Jogohrátky 1 050 Kč / školní rok

Čas: pátek od 14:00 do 15:00
Místo: DDM Mikulov

Dětská jóga je o zábavě a pohybu. Zažijeme dynamiku i relaxaci, budeme si užívat radostí a úsměvů z pohybu. Jóga vede ke sebevnímání a k práci s vlastním tělem, pohrajeme si s prožitkem, emocemi a pocity. Děti se učí jógovým ásanám, ale i psychomotorickým hrám, kdy se zapojuje fyzická stránka a zároveň podporujme soustředění či vytrvalost. Protáhneme si zkrácené svaly a posílíme ty oslabené. Cvičení vede ke správnému držení těla. Jógové hry probíhají v nesoutěživém duchu bez vzájemného porovnávání se. Určeno pro předškoláčky a děti od 1. do 2. třídy. 1. hodina začíná 1. října.

Věkové skupiny: žáci základní školy a MŠ

Vedou Eva Pfefferová a Helena Židelová

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 28. ledna 2022 14:00. Kapacita je naplněna.

Keramika Mikulov 1 450 Kč / školní rok

Čas: čtvrtek od 15:15 do 16:45
Místo: DDM Mikulov

V kroužku se účastníci naučí základní techniky zpracování keramické hlíny. Našim cílem je v průběhu lekcí rozvíjet jemnou motoriku, zručnost, koncentraci a vlastní fantazii. V průběhu lekcí pochopíme základní principy pro práci s keramickou hlínou. Naučíme se, jak s materiálem správně pracovat a jaké technologické postupy je nutné znát. Dílna je vybavena keramickou hlínou, nástroji pro práci s ní, širokou škálou glazur a výpalovací pecí. Jedna lekce trvá 1,5 hodiny. Určeno pro děti 3. - 9. třídy. 1. hodina začíná 7. října.

 

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Pavla Porubská

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2021 0:00.

zobrazeno 1 – 10 z 28