DDM Mikulov

Kroužky Mikulov ve školním roce 2021/2022

Kroužky Mikulov ve školním roce 2021/2022

 

Změny vyhrazeny!

Kroužky začínají od 1. října 2021 dle rozvrhu!

Končíme 31. května 2022.

Rozvrh.jpg
zobrazeno 11 – 20 z 28
Klub maminek I 1 440 Kč / školní rok

Čas: pondělí od 10:00 do 11:30
Místo: DDM Mikulov

Klub maminek I: pondělí -  program; středa, čtvrtek a pátek bez programu - volná herna od 10:00 - 11:30 hod. Pravidelný pondělní klub pro maminky/tatínky na rodičovské dovolené a jejich ratolesti od 1,5 do 3 let. Cílem kroužku je získávání sociální dovedností dětí stejného věku a to přirozenou formou při samotné hře. Setkání probíhá v prostoru velké herny. Nedílnou součástí činnosti je společné tvoření. Tvoří především maminky/tatínci. Děti se zapojují drobnostmi jako je malování prsty, obtisky, pomáhají při lepení, stříhání nebo s výběrem samotného materiálu apod. Pro rodiče je tvoření relaxací, pro děti další hrou a krátkou aktivitou mimo hernu. Děti si nejen společně hrají, ale vedoucí je postupně zapojuje do společných činností a edukačních i pohybových aktivit. Kroužek je určen pro rodiče a děti. 1. hodina začíná 4. října.

 

Věková skupina: děti

Vede Eva Pfefferová

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 24. dubna 2022 23:00. Kapacita je naplněna.

Klub maminek II 1 485 Kč / školní rok

Čas: úterý od 10:00 do 11:30
Místo: DDM Mikulov

Klub maminek II: úterý -  program; středa, čtvrtek a pátek bez programu - volná herna od 10:00 - 11:30 hod. Pravidelný úterní klub pro maminky/tatínky na rodičovské dovolené a jejich ratolesti od 1,5 do 3 let. Cílem kroužku je získávání sociální dovedností dětí stejného věku a to přirozenou formou při samotné hře. Setkání probíhá v prostoru velké herny. Nedílnou součástí činnosti je společné tvoření. Tvoří především maminky/tatínci. Děti se zapojují drobnostmi jako je malování prsty, obtisky, pomáhají při lepení, stříhání nebo s výběrem samotného materiálu apod. Pro rodiče je tvoření relaxací, pro děti další hrou a krátkou aktivitou mimo hernu. Děti si nejen společně hrají, ale vedoucí je postupně zapojuje do společných činností a edukačních i pohybových aktivit. Kroužek je určen pro rodiče a děti. 1. hodina začíná 5. října.

Věková skupina: děti

Vede Eva Pfefferová

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 24. února 2022 8:13. Kapacita je naplněna.

Kytara I 1 120 Kč / školní rok

Čas: pondělí od 14:00 do 15:00
Místo: DDM Mikulov

Zdá se ti, že je u táboráku nebo při grilování bez živé hudby nuda? Chceš to změnit a rozzářit atmosféru? Přijď se naučit na kytaru. Základy hry na kytaru hravou formou, určeno pro úplné začátečníky. Možnost zapůjčení kytary z DDM za úplatu. Určeno pro začátečníky od 3. do 9. třídy. 1. hodina začíná 4. října.

 

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Eva Pfefferová

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2021 0:00.

Kytara II 1 120 Kč / školní rok

Čas: pondělí od 15:00 do 16:00
Místo: DDM Mikulov

Zdá se ti, že je u táboráku nebo při grilování bez živé hudby nuda? Chceš to změnit a rozzářit atmosféru? Přijď se naučit hrát na kytaru, popřípadě svou hru zdokonalit a osvojit si nové akordy. Zájemci už musí znát základní akordy hry na kytaru. Možnost zapůjčení kytary z DDM za úplatu. Vhodné pro děti od 4. - 9. třídy. V případě většího zájmu účastníků, otevřeme 2 skupiny pro pokročilé hráče. 1. hodina začíná 4. října.

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Kateřina Illéšová

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2021 0:00.

Kytara III 1 120 Kč / školní rok

Čas: pondělí od 16:00 do 17:00
Místo: DDM Mikulov

Zdá se ti, že je u táboráku nebo při grilování bez živé hudby nuda? Chceš to změnit a rozzářit atmosféru? Přijď se naučit hrát na kytaru, popřípadě svou hru zdokonalit a osvojit si nové akordy. Zájemci už musí znát základní akordy hry na kytaru. Možnost zapůjčení kytary z DDM za úplatu. Vhodné pro děti od 4. - 9. třídy. V případě většího zájmu účastníků, otevřeme 2 skupiny pro pokročilé hráče. 1. hodina začíná 4. října.

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Kateřina Illéšová

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2021 0:00.

Lego 1 050 Kč / školní rok

Čas: středa od 15:30 do 16:30
Místo: DDM Mikulov

Lego je výzva pro všechny stavitele. Pojď se bavit a hrát si s kostičkami co má každý rád. Inspirace dětí k tvorbě a práci s technologiemi. Z Lega lze postavit prakticky cokoliv – automobil, letadlo, vlak, dům, hrad nebo zámek, sochu, vesmírné plavidlo a dokonce i funkčního robota. Určeno pro děti od 1. do 5. třídy. 1. hodina začíná 6. října.

 

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Petr Leikeb

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2021 0:00.

Na stopě záhad 1 120 Kč / školní rok

Čas: pondělí od 14:40 do 15:40
Místo: ZŠ Hraničářů

Je vaše dítě zvídavé a rádo zkoumá? Tak přesně pro něj bude zajímavý tento kroužek, který je určen k všestrannému rozvoji. Čekají nás zajímavé fyzikální a chemické pokusy s mnoha rozvíjejícími úlohami. Např. budeme zkoumat, jak může zůstat suchý papír pod vodou? Jak může červené zelí pomoci detektivovi při pátrání? A moho jiného. Určeno pro děti od 1. do 5. třídy. 1. hodina začíná 4. října.

Co mají pokusy u dítěte rozvíjet? 

- umožňují rozvíjet schopnost systematického pozorování

- rozvoj pozornosti 

- slovní popis pokusů ze strany vedoucího i dítěte zlepšuje jeho schopnost správně se vyjadřovat, budoucnosti lépe číst a psát

- zdárné provedení pokusů a jeho výsledky umožňují dítěti pociťovat radost z vlastního úspěchu

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Petr Leikeb

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2021 0:00.

Nerf 1 015 Kč / školní rok

Čas: čtvrtek od 15:30 do 16:30
Místo: DDM Mikulov

Během kroužku se budeš učit střílet z airsoftových zbraních NERF a poznáš pravidla hry NERF. NERFky přinášejí kromě zábavy radost z pohybu, rozvíjení motorických dovedností, soustředění a týmového ducha. Zažiješ bojové hry s pěnovými šipkami, nácvik taktiky, účast na turnajích s možností zapojit se do NERF ligy. Pro děti od 1. do 9. třídy. 1. hodina začíná 7. října.

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Petr Leikeb

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 12. listopadu 2021 20:00.

Pilné včeličky 1 440 Kč / školní rok

Čas: pondělí od 15:15 do 16:15
Místo: DDM Mikulov

,,Kluci a holčičky, co mají šikovné ručičky, navštěvují kroužek Pilné včeličky!" Máte doma dítě, které rádo tvoří? Pokojíček má plný výtvorů a vy nesmíte nic vyhodit?! Prostě je to kreativec? Tak právě pro něj je tu náš kroužek, který je zaměřený na rozvoj osobní tvořivosti, kreativního pojetí a originálního výsledku. Podporuje rozvoj manuální zručnosti, učí je trpělivosti, pečlivosti, soustředění a efektivní práce. Děti se v kroužku seznamují s nejrůznější výrobou z papíru, pracují s vlnou, textilem, přírodninami a dalšími materiály. Zaměříme se na rukodělné výrobky. Děti se v kroužku aktivně podílejí na námětech dalších lekcí, které pro ně vedoucí připravuje. Dítě navštěvuje kroužek samo bez rodičů. U mladších dětí žádáme rodiče, aby zvážili, zda dítě zvládne odluku, umí se samo obléci, obout a také samostatnost na wc. Určeno pro předškoláčky a prvňáčky. 1. hodina začíná 4. října.

Věkové skupiny: MŠ a žáci základní školy

Vede Helena Židelová

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 1. března 2022 21:00. Kapacita je naplněna.

Přírodovědné vycházky 1 050 Kč / školní rok

Čas: středa od 14:30 do 17:30
Místo: DDM Mikulov

Přírodovědné vycházky po okolí s odborným vedoucím z CHKO Pálava - Helena Prokešová a Petr Hubatka. Cílem kroužku je prostřednictvím výletů po Pálavě a her s přírodovědnou tématikou upevnit kladný vztah dětí k přírodě, krajině a jejich ochraně. Děti budou mít možnost seznámit se s přírodou Pálavy a jejího blízkého okolí, naučit se rozeznávat rostliny a živočichy, kteří zde žijí, a dozvědět se o nich mnoho zajímavostí. Děti si s trochou nadsázky budou moci vyzkoušet práci terénního botanika, zoologa, ochránce přírody, a zjistit tak, co takové zaměstnání vlastně znamená a co obnáší. Srozumitelnou formou se pokusíme dětem sdělit, že i zdejší krásná krajina má nějaké problémy, osvětlit jim, v čem spočívají, a nastínit, jak vy se daly řešit. Kroužek se koná za každého počasí, nutné vhodné oblečení a obuv. Jedna lekce trvá 3 hodiny 1x za 14 dní. Čas začátku kroužku možno upravit dle rozvrhu dětí ve škole. Určeno pro děti od 3. do 6. třídy. 1. hodina začíná 6. října.

Věková skupina: žáci základní školy

Vede Helena Prokešová

Více informací: Mikulov

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2021 0:00.

zobrazeno 11 – 20 z 28