Podzim s DDM na Strakatém dvoře 2023

V pátek 13. října 2023 jsme ve spolupráci s paní Janou Veselskou uspořádali první akci v novém školním roce pod názvem Podzim s DDM na Strakatém dvoře.

Počasí nám více než přálo, užili jsme si pohodový a teplý sluneční den v přírodě.

Děti si cestu krátily připravenými úkoly a taky sbíraly přírodniny na výrobu podzimáčka.

Na Strakatém dvoře si děti mohly užít zvířátka, jízdu na konících, aktivity s DDM nebo si opéct špekáček.

Děkujeme všem, kteří donesli pochoutky pro zvířátka. Projekt proběhl díky Šablonám I. pro DDM Mikulov a byl spolufinancován EU a MŠMT v rámci operačního programu Jan Amos Komenský.