Slet čarodějnic

V pátek 26. dubna se na DDM slétly čarodějnice a čarodějové, aby ulovili čarodějnice Godetu, Kastilelii a Cruelu.
Na zahradě a v zázemí budovy, děti musely splnit úkoly, aby získaly indicie k úspěšnému lovu. Děti dostaly za úspěšný lov odměny a drobné dárečky. Nechybělo opékání špekáčků a vystoupení tanečního kroužku Dancing Queens.