Okresní olympiády, soutěže a přehlídky

DDM Mikulov od školního roku 2021/2022 pořádá, s pověřením Jihomoravského kraje, okresní olympiády, soutěže a přehlídky pro okres Břeclav.

Těší nás, že každým rokem počet soutěžících stoupá. Nejlepší soutěžící dle daných pravidel pak postoupili do krajského či celorepublikového kola. Veškeré výsledky můžete zhlédnout na www.chces-soutezit.cz.

Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným soutěžícím za odvahu, učitelům a ředitelům škol za přípravu dětí! Dále děkujeme městu Břeclav, Gymnáziu Břeclav, ZUŠ Břeclav a ZŠ Moravské Nové Vsi za poskytnutí prostorů pro uskutečnění těchto krásných vědomostních akcí pro děti z našeho okresu. Nemůžeme také opomenout poděkování předsedům a komisím okresních kol.

Velmi si vážíme prostředků na ceny, cestovné a občerstvení pro soutěžící, které věnoval JMK a MŠMT.

Za DDM Mikulov Helena Židelová, okresní koordinátorka