Závěrečné zkoušky Dopravní výchovy

DDM Mikulov ve spolupráci s BESIP na jaře 2024 odstartovali dopravní výchovu pro děti. Dopravní výchova probíhala v měsíci dubnu a květnu. Zúčastnilo se na 100 žáků 4. tříd základních škol v Mikulově.

Žáci podstoupili teoretickou část v učebně na DDM, jejíž cílem bylo naučit žáky pravidlům silničního provozu. Poté je čekala praktická část, která probíhala na amfiteátru, kde si vyzkoušeli jízdu na kole s dopravním značením a také jízdu zručnosti, pod vedením DDM Mikulov a také strážníků Městské policie Mikulov.

Hlavním cílem bylo především děti připravit na aktivní účast v silničním provozu. Žáci za splnění testu, jízdy na kole s dopravním značením a jízdy zručnosti obdrželi cyklistické průkazy a drobné odměny.

Tímto bychom rádi poděkovali za spolupráci Městské policii Mikulov, městu Mikulov a Mikulovské rozvojové.

Těšíme se na podzim, kdy přivítáme nové žáky 4. tříd základních škol.

Za DDM Mikulov Mgr. Pavlína Diwulská, koordinátorka dopravní výchovy BESIP.